Uppdrag

·        Hyr en Q-chef. För en dag, då och då eller kontinuerligt i korta eller långa perioder.

·        Systemrevisioner. Jag kan göra ”interna revisioner” hos er. Bra fortbildning för era
   revisorer om de kan följa med.

·        Projektledning. Jag kan medverka som katalysator och ”kvalitetssäkrare” i
   pågående projekt. 
Jag kan även  medverka i andra roller, t ex projektledare, stöd
      eller rådgivare. 

·        Riskanalyser. Jag kan medverka som ”kvalitetssäkrare”, stöd och rådgivare vid ert
   arbete med riskanalyser.