Utbildningar

mnsbildtillhemsidanpngJag erbjuder hjälp med planering, genomförande och uppföljning av företagsinterna utbildningar.
Interna utbildningar är kostnadseffektiva och kan anpassas till företagets situation, organisation och behov. 

 Här en förteckning på vad jag kan erbjuda:

.  Riskanalyser, FMEA Feleffektanalys

·       Ledningssystem för kvalitet enligt SS EN ISO 9001:2015.

·       Ledningssystem för miljö enligt SS EN ISO 14001:2015

.  Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

·       Interna revisioner

·       Processkartläggning, processledning

·       Projektledning